Poľovníctvo

Vydávanie a predĺženie platnosti poľovných lístkov

Vydanie a predĺženie platnosti poľovného lístka

Vydávanie a predĺženie platnosti poľovných lístkov pre občanov SR

Potrebné dokumenty pre vydanie poľovného lístka:

 • vypísanú a podpísanú žiadosť,
 • 2x Foto 3×3.5 cm (1x na PL, 1x na žiadosť),
 • oboznámenie so spracúvaním osobných údajov,
 • súhlas dotknutej osoby,
 • potvrdenie o poistení,
 • občiansky preukaz,
 • poplatok za poľovný lístok.

Potrebné dokumenty pre predĺženie poľovného lístka:

 • vypísanú a podpísanú žiadosť,
 • 2x Foto 3×3.5 cm (1x na PL, 1x na žiadosť),
 • oboznámenie so spracúvaním osobných údajov,
 • súhlas dotknutej osoby,
 • potvrdenie o poistení,
 • občiansky preukaz,
 • poplatok za poľovný lístok,
 • starý poľovný lístok.

Nezabúdajme: Pri predĺžení poľovného lístka, ktorému končí platnosť k 31.12 daného roku je potrebné najneskôr 30 dní pred jeho ukončením (t. j. 1.12 daného roku – najneskôr posledný stránkový deň) podať žiadosť na jeho predĺženie.

Poplatok za vydanie PL na 5 rokov je 40 €, na 10 rokov je 80 €

Poplatok za predĺženie PL na 5 rokov je 20 €, na 10 rokov je 40 €

Pri predĺžovaní PL sa platí členský príspevok do SPZ a poistenie na 5 rokov v sume 130 €, na 10 rokov v sume 250 €. Na základe toho Vám bude predĺžený, alebo vydaný poľovnícky lístok na ďalších 5, respektíve 10 rokov.

žiadosť o vydanie – predĺženie PL

Oboznamenie so spracovanim OU2019

suhlasdotknutej osoby

 

Zdroj: https://www.polovnickakomora.sk/sk/polovne-listky/vydavanie-pl.html