Poľovníctvo

Úhrada za ulovenie diviačej zveri

MINISTERSTVO PODOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR africký mor ošípaných

Úhrada za ulovenie diviačej zveri vo vybraných poľovníckych revíroch

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako ďalší z nástrojov na podporu lovu diviačej zveri, s cieľom zamedziť ďalšiemu šíreniu afrického moru ošípaných (AMO) a ochrániť chovy domácich ošípaných, prijalo rozhodnutie a vyčlenilo finančné prostriedky na ulovenie diviačej zveri.

Táto úhrada bude hradená mimoriadnym rozpočtovým opatrením z rozpočtu ministerstva na účet Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky.

Úhrada môže byť poskytnutá:

  • užívateľom poľovných revírov zaradených do P I, v ktorých sa nachádza alebo do nich zasahuje vysokoriziková oblasť AMO (modré – reštrikčné pásmo I) vrátane nárazníkovej zóny AMO s Maďarskom (hnedá zóna) vo výške 100 € za každý kus uloveného diviaka (bez rozdielu veku a pohlavia),
  • užívateľom poľovných revírov nezaradených do reštrikčných pásiem (biela – čistá časť územia SR) vo výške 100 € za každý kus ulovenej samičej zveri (diviačica, lanštiak – samica, diviača – samica)

Ministerstvo na tieto účely vyvinulo aplikáciu „Zástrelné“, ktorú môžete nájsť tu: https://statistika1.land.gov.sk/zastrelne

Úhrada môže byť poskytnutá za diviaky ulovené v období od 01.10.2022 do 31.12.2022 za splnenia podmienok, ktoré sú uvedené v prílohe.

Úhrada za ulovenie diviačej zveri – príloha www.najpolovnik.sk

Aktuálna mapa s výskytom AMO:

Aktuálny výskyt afrického moru ošípaných

Aktuálny výskyt afrického moru ošípaných k 1.10.2022

 

Zdroj: https://www.mpsr.sk/uhrada-za-ulovenie-diviacej-zveri-vo-vybranych-polovnych-reviroch/799-37-799-18337/