Poľovníctvo

Celoštátna výstava „Poľovníctvo a príroda 2022“

Celoštátna výstava "Poľovníctvo a príroda 2022"

Celoštátna výstava „Poľovníctvo a príroda 2022“

Slovenská poľovnícka komora z poverenia ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky JUDr. Samuela Vlčana bude organizovať  celoštátnu výstavu trofejí „Poľovníctvo a príroda 2022“ ktorá bude súčasťou medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy. Výstava sa uskutoční 18. až 21 augusta 2022 na výstavisku Agrokompex v Nitre.

Výstava má prezentovať a hodnotiť vývoj kvality chovu, správnosti lovu a úroveň poľovníckeho hospodárenia na Slovensku. Súčasťou výstavy bude prehliadka trofejí poľovnej zveri ulovenej na území SR v poľovníckych sezónach 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 dosahujúce hodnotu zlatej medaily CIC.

  • trofeje raticovej zveri,
  • dermoplastické preparáty,
  • lebky šakala zlatého, medvedíka čistotného, psíka medvedikovitého, líšky a jazveca,
  • kly diviaka,
  • abnormality trofejovej raticovej zveri (za neobmedzené časové obdobie, avšak nie tie, ktoré už boli vystavené na CVPP 2016).

Všetky trofeje a preparáty trofejí sa predkladajú s riadne vyplneným a pripevneným štítkom vytlačeného s QR-kódom. Štítok musí byť vytlačený vo formáte A4/A6 zo Štatistického informačné systému Slovenskej poľovníckej komory.

Zvoz trofejí na CVPP Nitra 2022 sa uskutoční v dňoch 13. – 20. júna 2022. Presný harmonogram zvozu bude včas zaslaný jednotlivým OPK. Podmienkou nerušeného a kompletného zvozu je sústredenie všetkých trofejí v rámci OPK v stanovenom termíne a na takom mieste, kde je možné prísť s vozidlom tak, aby bolo možné trofeje okamžite prevziať.

propozicie_cvpp_final_5,22

Súčasťou celoštátnej výstavy „Poľovníctvo a príroda“ bude aj NAJ ABNORMALITA.

Celoštátna výstava „Poľovníctvo a príroda 2022“ v Nitre.

Zdroj: Slovenská poľovnícka komora