Poľovníctvo

Poľovníci vyzbierali z prírody za minulý rok viac ako 214 ton odpadu

Poľovníci vyzbierali z prírody za minulý rok viac ako 214 ton odpadu

Slovenská poľovnícka komora (komisia pre životné prostredie Slovenskej republiky) v spolupráci s tvorcami TV magazínu Halali vyhlásili od 01.02.2021 do 31.12.2021 už v poradí III. ročník projektu Čistý revír = Čistá príroda. Hlavným cieľom tejto výzvy je ukázať širokej verejnosti, že poľovníctvo nie je len o love, ale hlavnou prioritou je mať zdravú zver v čistej prírode.

 

Do výzvy sa zapojilo 66 užívateľov poľovných revírov čo predstavuje viac ako 1200 poľovníkov, ich rodinných príslušníkov a ďalších dobrovoľníkov.  Podarilo sa im vyzbierať z prírody viac ako 214 ton odpadu. Najaktívnejší boli užívatelia revírov z okresov Malacky, Trenčín, Ružomberok, Lučenec či Považská Bystrica.

 

Slovenská poľovnícka komora poskytla každej organizácii, ktorá si o to požiadala príspevok 50€ z Fondu rozvoja a zveľaďovania poľovníctva na vrecia, separáciu, alebo odvoz odpadu.

 

IV. ročník projektu Čistý revír = Čistá príroda by mal byť vyhlásený 1. februára 2022. O jeho vyhlásení, ako aj podmienkach zapojenia sa do projektu Vás budeme informovať.