Nezaradené, Poľovníctvo

IV. ročník projektu ČISTÝ REVÍR = ČISTÁ PRÍRODA

Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie SPK spolu s tvorcami TV magazínu Halali vyhlasuje projekt Čistý revír = čistá príroda, ktorý sa uskutoční od 1.2.-31.12.2022. Cieľom je nadviazať na úspechy predošlých troch ročníkov, kedy sa podarilo vyzbierať až 580 ton odpadu! Najúspešnejší bol minulý rok, kde sa do výzvy zapojilo až 66 užívateľov poľovných revírov z ktorých 39 požiadalo o preplatenie nákladov na vrecia v sume 50 €  z centrálneho Fondu rozvoja a zveľaďovania poľovníctva. 

Najskôr KPŽP a následne Prezídium SPK schválilo predložené žiadosti a vyplatilo organizáciám, ktoré sa zapojili v roku 2021 do výzvy spolu 1950 €.

Ak sa chcete zapojiť do výzvy stačí vyplniť žiadosť a odoslať fotky z brigády či akcie a zároveň pridať informáciu koľko odpadu sa Vám podarilo vyzbierať. V prípade, že užívateľ poľovného revíru nechce žiadať o príspevok, ale sa chce zapojiť do projektu, stačí zaslať pár fotografií s popisom na e-mailovú adresu priroda@polovnictvo.sk

Okrem žiadostí je potrebné:

  1. doložiť použitie názvu akcie „čistá revír = čistá príroda“, na plagáte, letáčiku, webových alebo iných sociálnych sieťach, kde sa ľudia mohli o akcii dozvedieť.
  2. dodať minimálne 5 fotografií (jpg. formát) o zbere odpadu z akcie.
  3. napísať o akcii krátke zhodnotenie, kde uvedie:
    a) kto, kedy a kde akciu organizoval
    b) koľko ľudí sa na akcii zúčastnilo,
    c) koľko odpadu sa vyzbieralo.     

V prílohe nájdete:
Vzor nevyplneného plagátu, ktorý si môžu užívatelia revírov dopísať v pdf.
Vzor žiadosti o finančný príspevok
Štatút Čistý revír = čistá príroda
Smernica FRZP

Smernica o FRaZP_SPK

plagat_CRCP_22

vzor_plagat

statut_CR_CP_2022

vzor_ziadosti_FRZP_SPK

 

zdroj: www.polovnickakomora.sk