Poľovníctvo

Plošná vakcinácia líšok proti besnote

vakcinácia líšok proti besnote

Plošná vakcinácia líšok proti besnote

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky oznamuje, že v dňoch od 4. apríla do 25. apríla 2022 sa uskutoční v poradí štyridsiata piata orálna vakcinácia líšok proti besnote. Rozloženie návnad bude vykonávané letecky z výšky 150 metrov nad terénom pri rýchlosti lietadla 150 km/h v dvoch letových líniách navzájom vzdialených 500 metrov, pričom na kilometer štvorcový bude umiestnených 26 vakcinačných dávok. Celkovo bude rozmiestnených 367 796 vakcinačných návnad. Obsah tobolky je označený viacjazyčnou potlačou „Pozor – Vakcína proti besnote“. Vynechané budú územia s nadmorskou výškou nad 1200 metrov, vodné plochy, cestné komunikácie, mestá, osady a pásma ochrany prírody, kde nie je možné lietať v požadovanej výške. ŠVPS SR preto žiada ľudí, ktorý sa v tom období budú pohybovať v prírode, aby boli obozretní a návnadám sa snažili vyhnúť. „Jarná kampaň 2022“ orálnej vakcinácie líšok proti besnote bude spolufinancovaná Európskou úniou.

Čo to vlastne orálne vakcinácia je a prečo sa vykonáva?

Pod pojmom „orálna vakcinácia“ môžeme chápať to, že návnady LYSVULPEN por. a. u. v., ktorá obsahuje modifikovaný oslabený vakcinačný kmeň besnoty SAD Bern budú voľne rozmiestnené v prírode, kde ich môžu líšky konzumovať. Lákadlom pre nich je pachová stopa, ktorú návnady obsahujú. Zmes je naplnená v plastikových tobolkách, ktoré sú obalené návnadovou hmotou, ktorá je čiernohnedej farby, guľatého alebo hranatého tvaru a pevnej konzistencie. Vakcinačné návnady sú v čase aplikácie v zmrazenom stave. Orálna vakcinácia sa vykonáva na zabránenie šíreniu besnoty. Na Slovensku sa orálna vakcinácia vykonáva od roku 1994. Posledný prípad besnoty bol u nás zaznamenaný v roku 2015 pri Poľských hraniciach. Od roku 2018 má Slovenská republika oficiálne štatút krajiny bez výskytu besnoty. Vakcinácia sa vykonáva vzhľadom na nákazovú situáciu v susedných krajinách – Poľsku a Ukrajine. Nakoľko Česko a Rakúsko sú vyhlásené za krajiny bez výskytu besnoty, a v Maďarsku je priaznivá situácia vo výskyte besnoty. Vakcinácia líšok sa nebude vykonávať na územiach Regionálnych veterinárnych a potravinových správ (ďalej len „RVPS“): Bratislava, Senec, Dunajská Streda, Galanta, Trnava, Senica, Komárno, Nové Zámky, Levice, Nitra, Topoľčany, Šaľa, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Prievidza, Púchov, Žiar nad Hronom, Zvolen, Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota, Banská Bystrica, Martin a na území okresu Ružomberok.

Je návnada pre človeka nebezpečná?

Pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní zdravotne neškodná. Ak by sa obsah blistra zapracovaného v návnade aj dostal na ruky, je potrebné si ich ihneď umyť mydlom a opláchnuť vodou. Ak by sa obsah blisra dostal na sliznicu úst, nosa alebo očí, je potrebné okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Štátna potravinová a veterinárna správa prosí občanov, aby sa vyvarovali manipulácii s návnadou a v prípade kontaktu s ňou urýchlene opustili miesto nálezu z dôvodu minimalizácie pachovej stopy, ktorá by mohla líšky odradiť od vakcinačnej návnady.

Ako postupovať pri náleze uhynutého zvieraťa?

Pri náleze uhynutého vnímavého zvieraťa treba postupovať vždy, ako by išlo o zviera besné. Aj zviera, ktoré zrazilo auto mohlo byť besné v poslednom, paralytickom štádiu choroby. Vždy treba upovedomiť príslušnú regionálnu veterinárnu správu, v mieste nálezu takéhoto mŕtveho zvieraťa, ktorá podnikne všetky nevyhnutné opatrenia.

Zdroj: ŠVPS SR