Poľovníctvo

Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri

mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri - jeleň lesný, daniel škvrnitý, muflón lesný

Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 56 ods. 3 zákona o poľovníctve povoľuje mimoriadny lov na území Slovenskej republiky u týchto druhov zveri:

 

Jeleň lesný

  • jelienča v termíne od 1.3.2022 do 31.3.2022,
  • jednoročná jelenica v termíne od 1.4.2022 do 31.7.2022 vrátane,
  • jeleň I. veková trieda – jednoročný v termíne od 1.4.2022 do 31.7.2022 vrátane.

 

Daniel škvrnitý

  • danielča v termíne od 1.3.2022 do 31.3.2022,
  • jednoročná danielica v termíne od 1.4.2022 do 31.7.2022 vrátane,
  • daniel I. veková trieda – jednoročný v termíne od 1.4.2022 do 31.8.2022 vrátane.

 

Muflón lesný

  • muflonča v termíne od 1.3.2022 do 31.7.2022 vrátane,
  • jednoročná muflon v termíne od 1.4.2022 do 31.7.2022 vrátane,
  • muflon I. veková trieda – jednoročný v termíne od 1.3.2022 do 31.7.2022 vrátane.

 

Povolenie lovu sa nevzťahuje na územie vojenských obvodov, v ktorých lov povoľuje Ministerstvo obrany SR.
Celé mimoriadne povolenie lovu a odôvodnenie nájdete v prílohe.

 

mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri www.najpolovnik.sk

mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri – oprava www.najpolovnik.sk

 

Zdroj: MPSR