Poľovníctvo

Mimoriadne povolenie lovu diviačej zveri

Mimoriadne povolenie lovu diviačej zveri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva podľa § 72 písm. m zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 56 ods. 3 zákona o poľovníctve povoľuje mimoriadny lov diviačej zveri v kategórii dospelý diviak a diviačica v termíne od 16.01.2022 do 30.06.2022 na území Slovenskej republiky.

Odôvodnenie daného rozhodnutia ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako aj výnimky z tohto nariadenia si môžete prečítať v prílohe tohto článku.

MPL-diviaky_2022