Otázky na záverečnú skúšku z poľovníctva

Kategória otázok M5: Poľovnícka kynológia

Kategória otázok: M5: Poľovnícka kynológia

V dokumente nájdeme otázky so správnymi odpoveďami

1. Na koľko skupín delíme poľovné psy:

 • 5

2. Ktoré plemená poľovných psov boli vyšľachtené na Slovensku:

 • slovenský kopov, slovenský hrubosrstý stavač

3. Ako delíme stavače:

 • anglické, kontinentálne, hrubosrsté, dlhosrsté, hladkosrsté

4. Čo je charakteristická vlastnosť stavačov, ktorá ich odlišuje od ostatných plemien poľovníckych psov:

 • vystavovanie

5. Ktoré u nás známe plemeno stavačov je najmenšie:

 • malý münsterlandský stavač

6. Ktoré z týchto plemien stavačov bolo vyšľachtené v Anglicku:

 • Pointer

7. Ktoré hrubosrsté plemená stavačov sú u nás najrozšírenejšie:

 • český fuzáč, nemecký drôtosrstý stavač, maďarský drôtosrstý stavač, slovenský hrubosrstý stavač

8. Ktoré sú anglické dlhosrsté plemená stavačov:

 • írsky červený seter, írsky červenobiely seter, gordonsetter, anglický seter

9. Koľko krátkosrstých plemien stavačov bolo vyšľachtených na britských ostrovoch:

 • 1

10. V čom vynikajú hrubosrsté plemená stavačov:

 • odolnosťou voči zime a tvrdým podmienkam v revíri

11. Anglické plemená stavačov vynikajú:

 • vynikajúcou prácou pred výstrelom t.j. rýchlym a vytrvalým hľadaním a efektným vystavovaním

12. Aké sfarbenie máva anglický seter:

 • čierno biele, oranžovo biele, pečeňovo biele alebo trojfarebné

13. Gordon setter je plemeno:

 • anglické

14. Aké je sfarbenie slovenského hrubosrstého stavača:

 • sivasté

15. Z ktorého plemena bol vyšľachtený slovenský hrubosrstý stavač:

 • český fúzač a weimarský stavač

16. Ktoré hrubosrsté nemecké plemená stavačov poznáme:

 • nemecký drôtosrstý stavač. nemecký ostnosrstý stavač, pudelpointer

17. Ktoré z týchto plemien nepatrí medzi stavače:

 • nemecký prepeličiar

18. Na čo sa využívajú stavače pri výkone práva poľovníctva:

 • na poľovanie na malú zver a dohľadávanie srnčej zveri

19. Po absolvovaní akých skúšok sa považuje stavač za poľovne upotrebiteľného:

 • jesenných alebo lesných skúšok stavačov

20. Po absolvovaní akých skúšok je stavač poľovne upotrebiteľný na dohľadávanie srnčej zveri:

 • lesné skúšky stavačov, farbiarske skúšky stavačov alebo všestranné skúšky stavačov

21. Špeciálne skúšky z vodnej práce oprávňujú využívať stavača ako poľovne upotrebiteľného na poľovanie na:

 • divá kačica, divá hus

22. Po absolvovaní farbiarskych skúšok stavačov získava stavač poľovnú upotrebiteľnosť pre:

 • lov a dohľadávanie srnčej zveri

23. Absolvovaním všestranných skúšok získava stavač poľovnú upotrebiteľnosť pre:

 • lov a dohľadávanie malej pernatej a srstnatej zveri a srnčej zveri

24. Podmienkou pre účasť na všestranných skúškach stavačov je absolvovanie:

 • jesenných alebo lesných skúšok stavačov

25. Aký počet poľovne upotrebiteľných psov pre lov a dohľadávanie malej zveri musí byť na poľovačke na zajace pri účasti 8 strelcov:

 • 2

26. Aké je využitie farbiarov v poľovníckej praxi:

 • na dohľadávanie všetkých druhov raticovej zveri

27. Ktoré plemená farbiarov sú u nás najpoužívanejšie:

 • bavorský a hanoverský farbiar, bloodhound

28. Aké skúšky musí absolvovať farbiar, aby bol poľovne upotrebiteľný na dohľadávanie všetkých druhov raticovej zveri:

 • individuálne hlavné skúšky farbiarov

29. Absolvovanie predbežných skúšok farbiarov kvalifikuje psa ako poľovne upotrebiteľného na dohľadávanie:

 • jelenej, danielej a muflónej zveri

30. Hanoverský farbiar je určený hlavne pre dohľadávanie raticovej zveri v revíroch:

 • rovinatých

31. Bavorský farbiar bol vyšľachtený z:

 • hanoverského farbiara a švajčiarskeho duriča

32. Ako sa odlišuje bavorský farbiar od hanoverského:

 • je ľahší, obratnejší a vhodný aj do najťažších horských revírov

33. Kde bol vyšľachtený bloodhound do terajšej podoby:

 • v Anglicku

34. Akého sfarbenia je bavorský farbiar:

 • tmavočervená, jelenia červeň

35. Individuálne hlavné skúšky farbiarov sa robia na:

 • na stope náhodne postrieľanej jelenej, danielej alebo muflonej zveri

36. Čo je typické pre prácu farbiar:

 • práca na stope zveri a dohľadávanie postrieľanej zveri

37. Ktoré plemená poľovníckych plemien psov sa môžu zúčastniť predbežných skúšok farbiarov:

 • všetky plemená farbiarov, slovenský kopov, alpský jazvečíkovitý durič a štajerský durič

38. Aké je hlavné využitie duričov pri výkone práva poľovníctva:

 • na poľovanie na diviačiu zver

39. Aké plemená duričov sú u nás najpoužívanejšie:

 • slovenský kopov, štajerský durič, jazvečíkovitý durič

40. Ktoré plemená duričov môžu absolvovať predbežné skúšky farbiarov:

 • slovenský kopov, alpský jazvečíkovitý durič a štajerský durič

41. Aké obmedzenie platí pre pripustenie psov na skúšky duričov:

 • výška v kohútiku do 50 cm a minimálne 12 mesiacov veku

42. Akú poľovnú upotrebiteľnosť získavajú psy na skúškach duričov:

 • poľovná upotrebiteľnosť na dohľadávanie diviačej zveri

43. Ktoré z týchto skúšok môžu absolvovať duriče s výškou nad 50 cm v kohútiku:

 • jesenné skúšky stavačov

44. Ktoré plemená poľovníckych psov sa môžu zúčastniť farbiarskych skúšok duričov:

 • všetky plemená duričov, teriérov, sliedičov, jazvečíky a farbiare bez odmedzenia veku a výšky v kohútiku

45. Čo znamená titul „ diviačiar“:

 • že pes na skúškach duričov sa pri hľadaní zameriaval len na diviačiu zver, dával jej prednosť pred inou zverou a preukázateľne a opakovane s touto zverou počas celých skúšok intenzívne pracoval

46. Lajky sú zaradené medzi skupinu poľovných plemien:

 • duriče

47. Aké skúšky môžu absolvovať psy plemien duričov:

 • skúšky duričov a farbiarske skúšky duričov

48. Aké osrstenie má štajerský durič:

 • hrubosrsté

49. Aké sfarbenie má slovenský kopov:

 • čierne s pálením

50. V ktorom roku FCI uznala slovenského kopova ako naše národné plemeno:

 • 1963

51. Do ktorej skupiny poľovníckych plemien zaraďujeme Slovenského kopova:

 • duriče

52. Čím je typická práca lajky pri durení:

 • je hlasitá na stope a pevne drží stopu zveri

53. Ktoré plemená duričov boli vyšľachtené v Rakúsku:

 • štajerský durič, alpský jazvečíkovitý durič

54. Do ktorej skupiny poľovných plemien patria retrievery:

 • sliediče

55. Sliediče sú skupina plemien psov využívaná v poľovníctve hlavne na:

 • poľovanie na malú zver

56. Čo je typické na práci sliedičov:

 • sliedenie v porastoch, húštinách, vyháňanie malej zveri a jej prinášani

57. Ktoré plemená sliedičov boli vyšľachtené v Anglicku:

 • cocker španiel, springer spaniel, clumber spaniel

58. Ktoré skúšky kvalifikujú sliediča ako poľovne upotrebiteľného na dohľadávanie a prinášanie malej zveri:

 • jesenné skúšky malých plemien a všestranné skúšky malých plemien

59. Ktoré z týchto skúšok sú potrebné, aby sliedič absolvoval, aby získal poľovnú upotrebiteľnosť na dohľadávanie srnčej zveri:

 • lesné skúšky malých plemien

60. Ktoré druhy skúšok sú určené pre plemená sliedičov:

 • skúšky stavačov

61. Sliediče musia byť pri kontakte a naháňaní živej zveri:

 • musia zver vytrvalo prenasledovať a prerušovane hlásiť

62. Anglický Springer spaniel je plemeno:

 • dlhosrsté

63. Aké je typické sfarbenie welshského springer spaniela:

 • biele so sýto tmavočervenými znakmi

64. Ktoré z týchto plemien patrí medzi sliediče:

 • nemecký prepeličiar

65. Aká je hlavná úloha brlohárov v revíri:

 • tlmenie dravej zveri

66. Medzi brloháre zaraďujeme:

 • teriéry a jazvečíky

67. Čo je to brlohovanie:

 • poľovanie na dravú zver vyháňaním psami z nôr

68. Jazvečíky zaraďujeme do skupiny poľovných plemien:

 • brloháre

69. Čím sú typické jazvečíky:

 • dlhým telesným rámcom a krátkymi končatinami

70. Nemecký poľovný teriér je:

 • produkt zámerného kríženie foxteriéra, lakeland teriéra a ďalších tmavosfarbených teriérov po prvej svetovej vojne v Nemecku

71. Írsky teriér je:

 • plemeno teriérov väčšieho telesného rámca vhodné pre prácu na povrchu

72. Variety osrstenie foxteriéra sú:

 • hrubosrstý a krátkosrstý

73. Český teriér je:

 • vyšľachtené krížením škótskeho teriéra a sealyham teriéra pánom F. Horákom v Čechách po druhej svetovej vojne

74. Aké typy osrstenia poznáme u jazvečíkov:

 • krátkosrsté, hrubosrsté a dlhosrsté

75. Podľa veľkosti delíme jazvečíkov na:

 • štandardných, trpasličích a králičích

76. Jazvečíky môžu absolvovať skúšky pre:

 • sliediče, duriče a brloháre

77. Absolvovaním jarných skúšok vlôh sa stáva jazvečík poľovne upotrebiteľným pre:

 • nezískava poľovnú upotrebiteľnosť

78. Aké druhy skúšok môžu absolvovať brloháre:

 • všetky druhy skúšok pre malé plemená a duriče, brlohovanie

79. Absolvovaním farbiarskych skúšok malých plemien získava jazvečík poľovnú upotrebiteľnosť na:

 • dohľadávanie srnčej zveri

80. Ktoré z týchto plemien nepatrí medzi brloháre:

 • welsh springer spaniel

81. Ktoré z týchto skúšok musí absolvovať sliedič, aby sa stal poľovne upotrebiteľným pre lov malej zveri:

 • jesenné skúšky malých plemien

82. Teriéry zaraďujeme medzi:

 • brloháre

83. Aké skúšky musí absolvovať foxteriér aby získal poľovnú upotrebiteľnosť na dohľadávanie srnčej zveri:

 • farbiarske skúšky malých plemien

84. Nemecký poľovný teriér /jagdteriér/ môže byť sfarbenia:

 • čierne s pálením

85. Ktoré z týchto plemien patrí medzi brloháre:

 • jazvečík hrubosrstý štandardný

86. Čo je poľovne upotrebiteľný pes:

 • pes poľovného plemena, ktorý úspešne absolvoval skúšky poľovnej upotrebiteľnosti a je zapísaný v plemennej knihe SPZ v Bratislave

87. Aká je úloha poľovne upotrebiteľného psa v revíri:

 • vyhľadávať zver pri spoločných poľovačkách, dohľadávať postrieľanú zver, slúžiť pri ochrane zveri počas celého roku

88. Na ktorých druhoch skúšok môžu získať stavače poľovnú upotrebiteľnosť:

 • jesenné skúšky stavačov, lesné skúšky stavačov, farbiarske skúšky stavačov, všestranné skúšky stavačov

89. Na ktorých skúškach získajú psy malých plemien poľovnú upotrebiteľnosť na lov malej zveri:

 • na jesenných a všestranných skúškach malých plemien

90. Psy ktorých plemien sa môžu zúčastňovať na jednotlivých druhoch poľovných skúšok:

 • psy príslušných poľovníckych plemien, uvedených v prílohe k vyhláške MP SR č. 344/2009 Z. z., ktorým je umožnené ten ktorý druh skúšok absolvovať

91. Na ktorých druhoch skúšok môžu získať stavače poľovnú upotrebiteľnosť na dohľadávanie srnčej zveri:

 • farbiarske skúšky stavačov, lesné skúšky stavačov, všestranné skúšky stavačov

92. Akú poľovnú upotrebiteľnosť získajú stavače po absolvovaní Špeciálnych skúšok z vodnej práce:

 • na dohľadávanie vodnej pernatej zveri

93. Na ktorých z týchto skúšok získa farbiar kvalifikáciu na dohľadávanie jelenej zveri:

 • predbežných skúškach farbiarov

94. Aké doklady musí vodič predložiť pri zahájení skúšok:

 • veterinárny preukaz psa, rodokmeň psa, poľovný lístok alebo potvrdenie o poistení

95. Na výstavách psov sa posudzuje:

 • zovňajšok (exteriér) psa

96. Skúšky poľovných psov slúžia na:

 • posúdenie výkonu psa

97. Na skúškach vlôh sa preveruje:

 • vrodené vlastnosti psa

98. Aké spôsoby výcviku poľovného psa poznáme:

 • domáci výcvik, výcvik v revíri

99. Čo zahŕňa domáci výcvik psa:

 • výcvik cvikov poslušnosti

100. Čo zahŕňa výcvik v revíri:

 • hľadanie, pokoj pred zverou, dohľadávanie zveri

101. Chovateľ je osoba ktorá:

 • odchovala psa vo svojej chovateľskej stanici

102. Majiteľom psa je:

 • osoba, v ktorej majetku je pes

103. Držiteľom psa je:

 • ten, u koho je pes ustajnený, ale nie je jeho majetkom

104. Aké druhy chovu psov poznáme:

 • riadený chov

105. Úlohou chovateľských klubov je:

 • združovať záujemcov o chov a držanie príslušného plemena a riadiť jeho chov

106. Pes a suka poľovných plemien sa zaraďujú do chovu:

 • ak splnia predpísanú vekovú hranicu a podmienky pre hodnotenie exteriéru a výkonu predpísané príslušným klubom chovateľov

107. Poľovného psa je ideálne chovať:

 • v ohradenom koterci, kde má zateplenú búdu

108. V potrave psa by mali prevládať:

 • živočíšne bielkoviny

109. Mladého psa vo veku 3 mesiacov kŕmime:

 • trikrát denne

110. Suka sa honcuje spravidla:

 • dvakrát v roku

111. Priemerná dĺžka honcovania suky je:

 • 14 až 18 dní

112. Ako dlho je suka gravidná:

 • v priemere 63 dní

113. Štence pri odoberaní od chovateľa:

 • musia byť vakcínované, odčervené, tetované a musia mať preukaz o pôvode a veterinárny preukaz

114. Štence odčervujeme :

 • prvýkrát vo veku 3 týždňov

115. Preukaz o pôvode psov poľovníckych plemien vystavuje:

 • Slovenská plemenná kniha psov

116. Štence je najlepšie zakúpiť od chovateľa vo veku:

 • 7 – 8 týždňov

117. Čo je to psinka:

 • infekčné ochorenie psov

118. Aký je prejav napadnutia psa pásomnicou:

 • pes je chudý, zježená srsť, v truse vychádzajú články

119. Ako často sa odporúča odčervovať psa:

 • štvrťročne

120. Besnota je:

 • smrteľné vírusové ochorenie psov prenosné na človeka

121. Medzi vrodené dedičné vady patrí:

 • chyby zhryzu

122. Na obrázku je:

alpský jazvečíkovitý durič

 • alpský jazvečíkovitý durič

123. Na obrázku je:

nemecký krátkosrstý stavač

 • nemecký krátkosrstý stavač

124. Na obrázku je:

nemecký prepeličiar

 • nemecký prepeličiar

125. Na obrázku je:

anglický kokeršpaniel

 • anglický kokeršpaniel

126. Na obrázku je:

anglický seter

 • anglický seter

127. Na obrázku je:

anglický farbiar (bloodhound)

 • anglický farbiar (bloodhound)

128. Na obrázku je:

bulteriér

 • bulteriér

129. Na obrázku je:

bavorský farbiar

 • bavorský farbiar

130. Na obrázku je:

hanoverský farbiar

 • hanoverský farbiar

131. Na obrázku je:

jazvečík hladkosrstý

 • jazvečík hladkosrstý

132. Na obrázku je:

jazvečík dlhosrstý

 • jazvečík dlhosrstý

133. Na obrázku je:

jazvečík hrubosrstý

 • jazvečík hrubosrstý

134. Na obrázku je:

slovenský kopov

 • slovenský kopov

135. Na obrázku je:

weimarský krátkosrstý stavač

 • weimarský krátkosrstý stavač

136. Na obrázku je:

maďarský krátkosrstý stavač (vyžla)

 • maďarský krátkosrstý stavač (vyžla)

137. Na obrázku je:

írsky seter

 • írsky seter

138. Na obrázku je:

gordon seter

 • gordon seter

139. Na obrázku je:

írsky teriér

 • írsky teriér

140. Na obrázku je:

welshteriér

 • welshteriér

141. Na obrázku je:

jagteriér

 • jagteriér

142. Na obrázku je:

hladkosrstý foxteriér

 • hladkosrstý foxteriér

143. Na obrázku je:

hrubosrstý foxteriér

 • hrubosrstý foxteriér

144. Na obrázku je:

borderteriér

 • borderteriér

145. Na obrázku je:

jack russel teriér

 • jack russel teriér

146. Na obrázku je:

parson jack russel teriér

 • parson jack russel teriér

147. Na obrázku je:

český teriér

 • český teriér

148. Na obrázku je:

český fúzač

 • český fúzač

149. Na obrázku je:

pointer

 • pointer

150. Na obrázku je:

pudelpointer

 • pudelpointer

151. Na obrázku je:

slovenský hrubosrstý stavač

 • slovenský hrubosrstý stavač

152. Na obrázku je:

štajerský durič

 • štajerský durič

153. Na obrázku je:

beagle

 • beagle

154. Na obrázku je:

východosibírska lajka

 • východosibírska lajka

155. Na obrázku je:

ruskoeurópska lajka

 • ruskoeurópska lajka

156. Na obrázku je:

karelský medvedí pes

 • karelský medvedí pes

157. Na obrázku je:

anglický špringeršpaniel

 • anglický špringeršpaniel

158. Na obrázku je:

welšský špringeršpaniel

 • welšský špringeršpaniel

159. Na obrázku je:

zlatý retriever

 • zlatý retriever

160. Na obrázku je:

labradorský retriever

 • labradorský retriever

161. Základné cviky poslušnosti pri výcviku poľovného psa sú:

 • vodenie na remeni (vodítku), sadnutie na povel, daunovanie, privolanie na povel a odloženie

162. Základné rozdelenie skúšok poľovných psov z hľadiska druhu práce je:

 • skúšky z povrchovej práce a skúšky z brlohárenia

163. Podmienky a požiadavky, kladené na skúškach poľovných psov, vrátane uvedenia príslušných disciplín, spôsobov a stupňa hodnotenia výkonu, sú uvedené v:

 • skúšobných poriadkoch pre skúšky poľovných psov

164. Pokiaľ ide o chov poľovného psa, mal by sa držať:

 • zásadne vonku v priestornom psinci s búdou a výbehom,

165. Zabezpečenie produkcie šteniat poľovných psov upravuje predpis, ktorým je:

 • chovateľský a zápisný poriadok pre poľovné plemená psov

166. Meno psa je zložené z dvoch častí, a to:

 • vlastné meno a názov chovateľskej stanice

167. Významnou výcvikovou pomôckou pre udeľovanie zvukových povelov pri výcviku poľovného psa je:

 • píšťalka

168. Podľa účelu použitia rozoznávame tieti druhy obojkov:

 • pevný, sťahovací, ostnatý a kombinovaný

169. Farbiarsky obojok je:

 • pevný, kožený, široký nesťahovací obojok s obratlíkom

170. Farbiarsky obojok sa používa pri:

 • dohľadávaní raticovej zveri

171. Farbiarsky obojok – významná pomôcka pre navedenie poľovného psa na špecializovanú prácu, sa po úspešnom alebo neúspešnom dohľadávaní zveri psovi:

 • zloží ihneď po nájdení zveri, resp. ukončení dohľadávky

172. Farbiarsky remeň má dĺžku:

 • 6 – 8m

173. Obojok s príveskom sa používa pri výcviku:

 • oznamovania dohľadanej raticovej zveri

174. Spoločnými cvikmi pre všetky plemená poľovných psov, skôr ako budú cvičení podľa svojej špecializácie, sú:

 • cviky poslušnosti

175. Medzi optimálne podmienky pre výcvik, ktoré je nevyhnutné psovi poskytnúť, patria:

 • správna životospráva, ustajnenie, hygiena a vzťah ku psovi, ďalej získanie odborných poznatkov a ich aplikácia pri výcviku psa, dostatok času, čo najčastejšie vychádzky so psom do revíru, trpezlivosť a dôslednosť

176. Pred výcvikom psa zásadne a predovšetkým:

 • príliš nekŕmime

177. V priebehu výcviku psa, najmä však pred skúškami, sa snažíme:

 • striedať prostredie, dennú dobu aj terén a cvičiť za každého počasia

178. Ak začíname s výcvikom, cvičíme psa najprv:

 • v kľudnom prostredí a snažíme sa vylúčiť všetky možné rušivé vplyvy (prítomnosť cudzích aj známych osôb a psov atď.)

179. V období pred skúškami cvičíme psa:

 • pokiaľ možno v kolektívnom prostredí a za prítomnosti iných psov, aby sme podmienky výcviku čo najviac prispôsobili prostrediu v akom budú prebiehať skúšok

180. Privolávanie psa je jedným zo základných cvikov poslušnosti, kedy na:

 • povel „sem“ alebo „ku mne“, príp. na dva krátke hvizdy píšťalkou, pes rýchlo a bez váhania pribehne k vodičovi, sadne a čaká na ďalší povel

181. Ten, kto vedie poľovného psa pri práci a udeluje mu povely, je v poľovníckej kynológii označovaný ako:

 • vodič psa

182. Kynologické označenie pre hraničný priestor, ktorého časť je zastrešená a vybetónovaná a v ktorom je obvykle umiestnená búda pre umiestnenie psa, je:

 • psiareň

183. Práca psa v brlohu, pri ktorej je zver donútená brloh opustiť, je v poľovníckej kynológii označovaná ako:

 • vyháňanie

184. Schopnosť poľovného psa vytrvale sledovať stopu zveri, sliediť, naháňať alebo vystavovať zver, príp. doliehať na zver nachádzajúcu sa v brlohu, sa v poľovníckej kynológii označuje ako:

 • vytrvalosť psa

185. Nasledovaním vodiča v poľovníckej kynológii rozumieme:

 • kľudný, voľný postup psa za vodičom alebo vedľa neho na vodiacom remeni (vodítku)

186. Kynologické označovanie pre stratu orientácie pri vzdialení sa psa od vodiča alebo z miesta odloženia tak, že netrafí späť, je:

 • zabehnutie psa

187. Ťah farbiara na napnutom farbiarskom remeni pri dohľadávke je v poľovníckej kynológii označovaný ako:

 • zaľahnutie do remeňa

188. Poľovný pes, ktorý donúti pri práci v brlohu zver k opusteniu brlohu je v poľovníckej kynológii označovaný ako:

 • vyháňač

189. Prinášanie (alebo aportovanie) je jednou zo skúšobných disciplín, kedy pes na povel:

 • aport“ alebo „prines“ musí rýchlo vyraziť a zver alebo predmet dohľadať, uchopiť a čo najrýchlejšie a najkratším smerom sa s ním vrátiť k vodičovi a sadnúť, a na ďalší povel „pusť“ aportovanú zver (predmet) odovzdať

190. Stopa vodiča je jednou zo skúšobných disciplín, kedy pes musí na vzdialenosť cca 200 krokov s dvoma odchýlkami smeru nájsť po stope svojho vodiča, pričom sa táto disciplína skúša na skúškach vlôh a jesenných skúškach:

 • teriérov, jazvečíkov a sliedičov

191. Vzorec mliečneho chrupu psa, ktorý sa píše vo forme zlomku, pričom do čitateľa sa píše polovica počtu jednotlivých druho zubov v hornej čeľusti a do menovateľa polovica počtu zubov v dolnej čeľusti je:

 • 3.1.3 / 3.1.3

192. Sliedenie je jednou z veľmi dôležitých skúšobných disciplín, ktorá sa skúša v lese alebo na poli s vyšším porastom, prípadne pri vode s dostatočným porastom, ktorý znemožňuje psovi hľadať zver zrakom. Táto disciplína sa skúša u týchto plemien poľovníckych psov:

 • okrem farbiarov u všetkých plemien poľovníckych psov

193. Hľadanie je jednou z významných skúšobných disciplín, ktorou sa skúša práca psa v poli, kedy postupuje proti vetru a systematicky pred strelcom a s vysokým nosom hľadá zver, resp. v rozsiahlejších lesných komplexoch, kedy pes hľadá stopu zveri, ktorú potom sleduje. Táto disciplína sa skúša u týchto plemien poľovníckych psov:

 • stavačov a duričov

194. Posliedka s odložením je jednou zo skúšobných disciplín, ktorá sa skúša na:

 • farbiarskych skúškach stavačov, lesných skúškach a všestranných skúškach poľovných psov

195. Na skúškach z brlohárenia sa pri klasifikácii hodnotí:

 • ostrosť, vytrvalosť a hlasitosť

196. Brlohárske skúšky sa prevádzajú:

 • dvojkolovo na dve rôzne líšky

197. Pri skúške z brlohárenia môže byť pes povzbudzovaný:

 • len do doby, kým prejde do nory celým telom

198. V poľovníckej kynológii rozoznávame dva spôsoby odloženia psa:

 • odloženie na pevno ( na remeni) a voľné (bez priviazania)

199. Záväzný popis plemena, vydávaný Medzinárodnou kynologickou federáciou (FCI), ktorému musia čistokrvné jedince zodpovedať, pretože inak nemôžu byť pripustené do ďalšieho chovu, je:

 • plemenný štandard

200. Kynologické memoriály sú:

 • vrcholové súťaže z výkonu pre jednotlivé plemená poľovníckych psov, usporiedané na počesť významných kynológov spomienkové akcie chovateľských klubov, usporiadané na počesť významných chovateľov a šľachtiteľov plemien

201. Kupírovaním sa v poľovníckej kynológii rozumie:

 • skracovanie chvostu šteniat u niektorých plemien poľovníckych psov, aby to zodpovedalo plemennému štandardu

202. Kupírovanie chvosta sa vykonáva:

 • do 5 dní po narodení šteniat

203. Poľovníckym psom sa kupíruje:

 • len chvost

204. Ušnice sa kupírujú u týchto plemien poľovníckych psov:

 • nekupírujú sa u žiadneho plemena

205. Trimovaním v poľovníckej kynológii rozumieme zvláštny spôsob úpravy srsti poľovníckych psov, a to:

 • hrubosrstých teriérov a niektorých plemien sliedičov, pri ktorom palcom a za pomoci trimovacieho noža veľmi citlivo vyšklbávame vyzretú srsť v smere jej rastu

206. Pásomnicovosť a škrkavkovitosť patria medzi ochorenia:

 • parazitárne

207. Besnotu zaraďujeme medzi ochorenia:

 • vírusové

208. Prašivinu (svrab) zaraďujeme medzi ochorenia:

 • parazitárne

209. Najčastejšími parazitárnymi ochoreniami psov sú:

 • pásomnicovosť a škrkavkovitosť

210. Parvovirózu zaraďujeme medzi ochorenia:

 • vírusové

211. Leptospiróza patrí medzi ochorenia:

 • bakteriálne

212. Medzi vírusové ochorenia psov patria:

 • psinka, besnota a parvoviróza

213. Najnebezpečnejším vírusovým ochorením psov, prenosným na človeka, je:

 • besnota

214. Toxoplazmóza patrí medzi ochorenia:

 • parazitárne

215. Salmonelóza patrí medzi ochorenia:

 • bakteriálne

216. Medzi vonkajšie parazitárne ochorenia psov zaraďujeme:

 • prašivinu (svrab)

217. Tuberkulózu zaraďujeme medzi ochorenia:

 • bakteriálne

218. Najrozšírenejšími vírusovými ochoreniami mladých psov do 1 roku, ktorými však môžu ochorieť psy v akomkoľvek veku, pokiaľ s týmto ochorením ešte neprišli do styku, sú:

 • psinka a parvoviróza

219. Tetanus patrí medzi ochorenia:

 • bakteriálne

220. Demodikózu zaraďujeme medzi ochorenia:

 • parazitárne

221. Nedostatok vápnika, fosforu a vitamínu D v potrave šteniat a mladých psov je príčinou ochorenia:

 • krivica (rachitída)

222. Najčastejším ušným ochorením poľovníckych psov je:

 • zápal zvukovodu

223. Lysivosť zaraďujeme medzi ochorenia:

 • plesňové

224. Medzi choroby prenosné zo psa na človeka patria:

 • leptospiróza, prašivina, echinokokóza, škrkavkovitosť a besnota

225. Infekčnú hepatitídu (zápal pečene) zaraďujeme medzi ochorenia:

 • vírusové

226. Príčiny, ktoré vedú k zápalu vonkajšieho zvukovodu sú:

 • nedostatočná hygiena, piesok, prach, semená tráv, znečistená voda a rôzne iné nečistoty, ktoré sa dostanú do zvukovodu pri práci psa v teréne, čím dochádza k rozmnoženiu mikroorganizmov, ktoré svojimi hnisotvornými zárodkami vyvolávajú zápaly a rôzne formy hnisavých procesov

227. K našim národným plemenám poľovníckych psov zaraďujeme:

 • slovenského kopova a slovenského hrubosrstého stavača

228. Rozoznávame tieto druhy výstav poľovníckych psov:

 • oblastné, národné, medzinárodné, klubové (špeciálne)

229. Psinka patrí medzi ochorenia:

 • vírusové