Poľovníctvo

Kalendár lovu pernatej zveri

Zver

Mesiace

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Bažant jarabý – kohút
Bažant jarabý v bažantnici
Bažant poľovný – kohút1

15.

Bažant v bažantniciach
Havran čierny
Holub hrivnák
Hrdlička záhradná
Hus divá, hus poľná a hus bieločelá
Chochlačka sivá

15.

Chochlačka vrkočatá

15.

Jarabica poľná

16.

15.

Jariabok hôrny – kohút

15.

Kačica divá
Kuropta horská

16.

Lyska čierna

16.

Morka divá – kohút

15.

15

Morka divá obe pohlavia

Lov sokoliarskymi dravcami obe pohlavia od 1. septembra do 31. decembra