Poľovníctvo

Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri

Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri na území Slovenskej republiky

Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri v čase ochrany, výnimka zo zakázaných a nesprávnych spôsobov lovu a určenie iného spôsobu lovu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako príslušný orgán štátnej správy poľovníctva podľa § 72 písm. m), p), a q) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

A. podľa § 56 ods. 3 zákona o poľovníctve povoľuje na území Slovenskej republiky okrem území vo vojenských obvodoch mimoriadny lov v čase ochrany týchto druhov zveri:

 • jeleň lesný
  • jeleň I. a II. veková trieda v termíne od 16.01.2023 do 28.02.2023 vrátane,
  • jelienča v termíne od 16.01.2023 do 31.03.2023 vrátane
 • daniel škvrnitý
  • daniel I. a II. veková rieda v termíne od 16.01.2023 do 28.02.2023 vrátane,
  • danielča v ermíne od 01.01.2023 do 31.03.2023 vrátane,
 • muflón lesný
  • muflón všetky vekové triedy od 16.01.2023 do 31.03.2023 vrátane,
  • muflónča v termíne od 01.01.2023 do 31.03.2023 vrátane.

 

B. podľa § 72 písm. p) zákona o poľovníctve povoľuje výnimku:

 • zo zakázaných spôsobov lovu podľa § 65 ods. 2 písm. c) zákona o poľovníctve pri love raticovej zveri v období od 19.12.2022 do 31.12.2023:
  • Používanie mieridiel a puškových ďalekohľadov vybavených hľadáčikom na streľbu v noci s elektronickým zväčšením obrazu, alebo na prevrátenie obrazu a ďalších podobných zariadení umožňujúcich streľbu v noci, infrazameriavačov, noktovízorov, laserových zameriavačov, zameriavačov so zosilnením svetla a optických zameriavačov, ktoré sú prispôsobené na videnie v noci.
 • z nesprávnych spôsobov lovu podľa § 65 ods. 3 písm. a), d), j) a k) zákona o poľovníctve pri love raticovej zverí v období od 19.12.2022 do 31.12.2023:
  • Strieľať raticovú zver na vnadisku,
  • loviť raticovú zver v noci po uplynutí dvoch hodín po západe slnka až do dvoch hodín pred východom slnka – s použitím zariadení uvedených v § 65 ods. 2 písm. c) zákona o poľovníctve,
  • loviť trofejovú raticovú zver vhodnú na ďalší chov – v poľovných revíroch, v ktorých daný druh raticovej zveri nemá určené normované kmeňové stavy,
  • loviť zver podliehajúcu poľovníckemu plánovaniu, ktorej plán chovu a lovu nebol schválený – v kategórii jelienča, danielša a muflónča v mesiaci marec 2023,
  • loviť zver podliehajúcu poľovníckemu plánovaniu, ktorá nemá v poľovnom revíri určené normované kmeňové stavy, ktorej lov nebol povolený podľa § 56 ods. 1 alebo 2 zákona o poľovníctve.

 

C. podľa § 65 ods. 9 zákona o poľovníctve určuje iný spôsob lovu a to:

 • lov raticovej zveri na vnadisku v období od 19.12.2022 do 31.12.2023, a to aj v prípade, že bol určený čas núdze.

 

Celé znenie daného rozhodnutia, ako aj odôvodnenie ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky si môžete prečítať v prílohe tohto článku.

Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri na území Slovenskej republiky

Zdroj: MPSR