Poľovníctvo

Prebieha rodenie mláďat

Čas hniezdenia a rodenie mláďat

Jar je obdobím, kedy sa príroda prebúdza. Všade dookola je cítiť, že príroda ožíva. Práve v tomto období prichádzajú na svet mláďatá voľne žijúcej zveri a vtákov. Zvlášť v jarnom období by sa mal človek v prírode správať ohľaduplne, stíšene, pokojne a pokorne, mal by si uvedomovať, že je tu vzácny čas – rodí sa nový život. Neohľaduplné správanie človeka, prípadne jeho nevedomosť, môže mať až tragické následky. V prípade nájdenia mláďat v prírode, sa ich nedotýkame, neberieme ich so sebou, necháme ich na pôvodnom mieste a v tichosti odídeme. Matka takto mláďatá ukryje, aby ich chránila pred predátormi. Pravidelne sa k nim vracia, aby ich nakŕmila materským mliekom. V tomto období netreba zabúdať mať psíka na vôdzke, aby mláďatám neublížil, alebo ich neodplašil od svojej matky.

Veľkým nebezpečenstvom pre mláďatá ukrývajúce sa v tráve (predovšetkým mláďatá sŕn, zajacov, hniezdiacich vtákov ako chrapkáče, bažanty, jarabice) sú jarné práce na poli. Pracovníci s kosačkami a ťažkými mechanizmami zvieratá nevidia, keďže tie sú zvyčajne v tráve zaľahnuté a schované. V dôsledku toho dochádza každoročne k početným zraneniam a úhynom. Riešením je plašenie zvierat prostredníctvom ľudí alebo psov na vôdzke pred samotnou realizáciou jarných prác.

 

Ako prvé prichádzajú na svet diviačatá. Za normálnych okolností je to vo februári až máji, avšak pri narušenej pohlavnej štruktúre a stúpajúcich stavoch nie sú výnimočné ani letné či zimné vrhy. Samica obvykle vrhá 2 – 8 mláďat.

Diviak lesný

 

V máji až júni rodí srna obyčajne jedno, niekedy dve hnedo bielo škvrnité mláďatá (srnčatá). Mláďatá dojčí 6-7 mesiacov. V prípade, že samica zaregistruje v blízkosti mláďat človeka, psa alebo nejakého dravca väčšinou ich opustí.

Srnec lesný (Capreolus capreolus)

 

Liahnutie mláďat u jelenej zveri prebieha v máji až júni. U laní je vyvinutá latentná gravidita (plod sa začína vyvíjať až neskôr po oplodnení). Rodí jedno výnimočne dve mláďatá, ktoré cicajú okolo 120 dní.

Jeleň lesný (Cervus elaphus)

 

Dĺžka gravidity danielice je asi 224 dní. Rodí jedno výnimočne dve mláďatá, ktoré cicajú 3-4 týždne a z matkou zostávajú celú zimu.

Daniel škvrnitý (Dama dama)

 

Muflón lesný je typický stádový druh a žije v početných čriedach. Ruja prebieha v novembri niekedy aj v decembri. Mláďatá sa rodia nie len všetkým dospelým samiciam, ale aj silným samiciam mladším ako jeden rok. Na svet prichádzajú už začiatkom marca a samičky počas leta môžu natoľko dospieť, že koncom roka prídu do ruje.

Muflón lesný (Ovis musimon)